GÜL ATEŞ BÜLBÜL ATEŞ SÜMBÜL ATEŞ

Askerlik görevimizi kısa dönem olarak Menemen’de yaptık efendim.
.
O zamana kadar hep transit geçmiştik Menemen’den
Bir yoğurdunu bilirdik bir de Kubilay’ını
.
Devir 12.Eylül’ün en netameli dönemi.
.
Onbaşı dahi
General mesabesinde.


.
Az çok
O zamana kadar
Abdest alıp namaz kılanlar,
Allah’ı Kitab'ı tanıyanlardan
Din büyüklerine
Saygı duyanlardanız.
.
Üstelik bir de tarih öğretmeniyiz.
.
Muzibin biri
Aman
Erbilli Esad Efendi’yi ziyaret etmeyi unutma
Diye tavsiyede bulundu.
.
İnanmışız.
.
Çarşı iznine çıkıyoruz
Asker kıyafetiyle
Soruyorum esnafa
Erbilli Esad Efendi Türbesi nerde
Diye.
.
O ağzından
Bal kaymak akan esnaf
Bir anda 180derece dönüyor
Surat asılıyor
Kaşlar çatılıyor
Acaib cevablar dökülüyor
Dudaklarından.
.
-Komutanım yapma,dalga geçme bizimle
-Git hemşerim işine
-Kafa bulma bizimle
...
Kubilay’ı anma törenine katıldık
Takım Komutanı
Yüksek İslam Enstitüsü Mezunu Yedek Subay Asteğmen
.
Yakın buldum kendime
O na sordum
.
Aman Ya Rabbi
O ne hareket
O ne çeviklik
Bir yandan ağzımı kapatmaya çalışıyor
Bir yandan kolumdan tutup
Takımdan uzaklaştırmaya çalışıyor.
.
Napıyorsun
Dedi
Kendini yakacaksın
Beni de yakacaksın.
.
Saf saf baktığımı görünce anlattı.
.
Kubilay’ı öldüren
Derviş Mehmet ekibinden
Ve hatta onlara akıl verenlerdenmiş.
.
Ve ben
Kubilayı anma töreninde
Kubilay’ın (katilinin) mezarını sormuşum
Ziyaret etmek için.
.
Bugün
Bizim G77 grubundan bir mesaj aldım
Menemen Safa Camii’ndeki makamı ziyarete açılmış.
İsteyen
Korkmadan gidip fatiha okuyabilecekmiş.
.
Tabii
Kubilaycılar duyup
Olay çıkarmazlarsa.
.
Ben
Bu kış gününde
Buradan
İstanbul’dan bir fatiha gönderiyorum
Aziz,temiz,pak ruhuna
.
Sevgi Pınarı’na ise
Ateş redifli
Birkaç mısraını.
.
Tecellâyı cemalinden Habibim nevbahar âteş,
Gül ateş, bülbül âteş, sümbül âteş, Hak ü hâr âteş.

Şuây-ı âfitâbındır yakan bil-cümle uşşâkı,
Dil âteş, sîne âteş, hem dü çeşm-i eşk-i bâr âteş.

Hayal-i şem-i rûyinle acep mi yansa can ü dil,
Nigârım gel de gör kalbimde âteş, ah ü zâr âteş.

Ne mümkün bunca âteşle, şehid-i aşkı gasl etmek,
Cesed âteş, kefen âteş, hem âb-ı hoşgüvar âteş.

Ben el çektim safay-ı hâtır u ârâm-ı cânımdan,
Safâ âteş, cefâ âteş, firâr âteş, karar âteş...

Ne yapsam bu dil-i mahzununu mesrûr eylemem şâhım
Gam âteş, gam-küsar, temennây-ı mesâr âteş...

Ümîd-i âfiyet besler mi Es’ad yârdan hâşâ,
Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gül'izar âteş...

 

on 30 Aralık 2016
Gösterim: 1019

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır